Tỏi tây cao sản - giongmoi.com.vn

Tỏi tây cao sản

15.000

Xuất xứ: Pháp

Đặc tính: Sinh trưởng và phát triển mạnh, thân to, năng suất cao. Lá dày, chiệu nhiệt, mưa tốt.

Mùa gieo: Gieo hạt T2 trồng T3, gieo T6, T7 trồng T7, T8 Â.L.

Thu hoạch: 90-100 ngày sau trồng.

Khoảng cách trồng: Cây x cây trên hàng: 15cm; hàng x hàng 15cm.

Hết hàng

Xuất xứ: Pháp

Đặc tính: Sinh trưởng và phát triển mạnh, thân to, năng suất cao. Lá dày, chiệu nhiệt, mưa tốt.

Mùa gieo: Gieo hạt T2 trồng T3, gieo T6, T7 trồng T7, T8 Â.L.

Thu hoạch: 90-100 ngày sau trồng.

Khoảng cách trồng: Cây x cây trên hàng: 15cm; hàng x hàng 15cm.