Mướp hương da xanh F1 GM-45 - giongmoi.com.vn

Mướp hương da xanh F1 GM-45

9.00025.000

Xuất xứ: Thái Lan


Đặc tính giống: Kích thước quả dài 30-40cm. Quả chắc, vỏ màu xanh, nhẵn, chậm xuống mã, quả suôn đều. Ăn ngọt và thơm.


Thời vụ: Từ T1-T9 Â.L


Thời gian thu hoạch: 35-40 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Cây cách cây 50cm; hàng cách hàng: 2,5-3m.

 

Xuất xứ: Thái Lan


Đặc tính giống: Kích thước quả dài 30-40cm. Quả chắc, vỏ màu xanh, nhẵn, chậm xuống mã, quả suôn đều. Ăn ngọt và thơm.


Thời vụ: Từ T1-T9 Â.L


Thời gian thu hoạch: 35-40 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Cây cách cây 50cm; hàng cách hàng: 2,5-3m.

muop huong da xanh