Rau thì là - giongmoi.com.vn

Rau thì là

8.000

Xuất xứ:Việt Nam.

Đặc tính: Kháng bệnh tốt, lá và thân có mùi thơn dễ chịu. Lá chia thành nhiều phiến nhỏ hình sợi. Cao 25-30cm.

Mùa gieo: Quanh năm.

Thu hoạch: 60-65 ngày sau gieo.

Khoảng cách trồng:trồng theo lip rộng: 1,2-1,5m

Hết hàng

Xuất xứ:Việt Nam.

Đặc tính: Kháng bệnh tốt, lá và thân có mùi thơn dễ chịu. Lá chia thành nhiều phiến nhỏ hình sợi. Cao 25-30cm.

Mùa gieo: Quanh năm.

Thu hoạch: 60-65 ngày sau gieo.

Khoảng cách trồng:trồng theo lip rộng: 1,2-1,5m