Rau ngò gai GM-01 - giongmoi.com.vn

Rau ngò gai GM-01

7.00020.000

Xuất xứ:Việt Nam.

Đặc tính: Kháng bệnh tốt, lá thơm dễ chịu, bản lá cứng nhiều răng cưa.

Mùa gieo: Quanh năm.

Thu hoạch: 90-120 ngày sau gieo.

Khoảng cách trồng:trồng theo lip cây x hàng: 1,2-1,5m

Xuất xứ:Việt Nam.

Đặc tính: Kháng bệnh tốt, lá thơm dễ chịu, bản lá cứng nhiều răng cưa.

Mùa gieo: Quanh năm.

Thu hoạch: 90-120 ngày sau gieo.

Khoảng cách trồng:trồng theo lip cây x hàng: 1,2-1,5m