Rau muống cao sản GM-02 - giongmoi.com.vn

Rau muống cao sản GM-02

6.000

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Sinh trưởng và phát triển mạnh. Kháng bệnh tốt. Ăn giòn và ngọt. Năng xuất cao 3-5 tạ/ sào.


Thời vụ: T2-T8 Â.L


Thời gian thu hoạch: Lứa đầu 45-50 ngày sau gieo, lứa sau: 20-15 ngày.


K.cách trồng: Hàng cách nhau 15cm.

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Sinh trưởng và phát triển mạnh. Kháng bệnh tốt. Ăn giòn và ngọt. Năng xuất cao 3-5 tạ/ sào.


Thời vụ: T2-T8 Â.L


Thời gian thu hoạch: Lứa đầu 45-50 ngày sau gieo, lứa sau: 20-15 ngày.


K.cách trồng: Hàng cách nhau 15cm.