Rau mùi tía chịu nhiệt GM-567 - giongmoi.com.vn

Rau mùi tía chịu nhiệt GM-567

7.00010.000

Xuất xứ:Việt Nam.

Đặc tính: Cây phát triển khỏe, năng suất cao, khả năng chịu nhiệt rất tốt. Mùi thơm hấp dẫn.

Mùa gieo: Quanh năm.

Thu hoạch: 38-42 ngày sau gieo.

Khoảng cách trồng: gieo xạ: 2,5-3kg/ sào BB

Xuất xứ:Việt Nam.

Đặc tính: Cây phát triển khỏe, năng suất cao, khả năng chịu nhiệt rất tốt. Mùi thơm hấp dẫn.

Mùa gieo: Quanh năm.

Thu hoạch: 38-42 ngày sau gieo.

Khoảng cách trồng: gieo xạ: 2,5-3kg/ sào BB