Rau kinh giới cao sản - giongmoi.com.vn

Rau kinh giới cao sản

20.000

Xuất xứ:Việt Nam.

Đặc tính: Kháng bệnh tốt, mùi thơm hấp dẫn, cây cao 30-45cm, kích thước lá: 3-8cm x 3-4cm.

Mùa gieo: Quanh năm.

Thu hoạch: 40-45 ngày sau trồng.

Khoảng cách trồng: hàng x cây: 30 x 35cm.

Xuất xứ:Việt Nam.

Đặc tính: Kháng bệnh tốt, mùi thơm hấp dẫn, cây cao 30-45cm, kích thước lá: 3-8cm x 3-4cm.

Mùa gieo: Quanh năm.

Thu hoạch: 40-45 ngày sau trồng.

Khoảng cách trồng: hàng x cây: 30 x 35cm.