Rau dền đỏ cao sản - giongmoi.com.vn

Rau dền đỏ cao sản

6.000

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống:Ngọn to, lá dày, vị ngọt mát, ít hoa, chịu hạn tốt.


Thời vụ: Quanh năm. Tốt nhất T1-T6 Â.L


Thời gian thu hoạch: 55-60 ngày sau gieo.


K.cách trồng: Giàn: Hàng x cây: 15-15cm.

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống:Ngọn to, lá dày, vị ngọt mát, ít hoa, chịu hạn tốt.


Thời vụ: Quanh năm. Tốt nhất T1-T6 Â.L


Thời gian thu hoạch: 55-60 ngày sau gieo.


K.cách trồng: Giàn: Hàng x cây: 15-15cm.