Rau cải mơ Hà Nội - giongmoi.com.vn

Rau cải mơ Hà Nội

5.000

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Cuộn tròn nhỏ, lá màu xanh vàng, khả năng chịu nóng và mưa tốt nên có thể trồng vụ xuân hè.


Thời vụ: Quanh năm.


Thời gian thu hoạch: 30-45 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Cây x cây: 10-12cm.

Hết hàng

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Cuộn tròn nhỏ, lá màu xanh vàng, khả năng chịu nóng và mưa tốt nên có thể trồng vụ xuân hè.


Thời vụ: Quanh năm.


Thời gian thu hoạch: 30-45 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Cây x cây: 10-12cm.