Rau cải cúc GM-76 - giongmoi.com.vn

Rau cải cúc GM-76

6.000

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Sinh trưởng và phát triển mạnh, lá dày màu xanh sáng, ít xẻ thùy.


Thời vụ: T9- T3 Â.L năm sau.


Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Hàng x cây: 15 x 15cm.

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Sinh trưởng và phát triển mạnh, lá dày màu xanh sáng, ít xẻ thùy.


Thời vụ: T9- T3 Â.L năm sau.


Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Hàng x cây: 15 x 15cm.