Phân bón Alpha Green - giongmoi.com.vn

Phân bón Alpha Green

35.000

Hết hàng

Phân bón Alpha Green kích thích tăng trưởng, ra rễ tăng cường khả năng chịu úng, hạn cho cây trồng. Tăng năng suất và phẩm chất nông sản. Kích thích ra bông trái vụ.

Thành phần: AminoAcid: 1,8%

Chitosan: 1,0%

Oligosaccharide: 1,0%

Vinegar( rice, fruit): 6,0%