Mướp hương ngọt - giongmoi.com.vn

Mướp hương ngọt

15.000

Xuất xứ: Việt Nam


Đặc tính giống: Kích thước quả dài 35-45cm. Quả màu xanh sáng, ăn ngọt và thơm.


Thời vụ: Từ T2-T6 Â.L


Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Hàng x hàng: 2,5-3m; cây cách cây: 40cm.

Hết hàng

Xuất xứ: Việt Nam


Đặc tính giống: Kích thước quả dài 35-45cm. Quả màu xanh sáng, ăn ngọt và thơm.


Thời vụ: Từ T2-T6 Â.L


Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Hàng x hàng: 2,5-3m; cây cách cây: 40cm.