Lặc lày lai F1 GM-88(Mướp Nhật) - giongmoi.com.vn

Lặc lày lai F1 GM-88(Mướp Nhật)

9.00035.000

Xuất xứ: Thái Lan


Đặc tính giống: Kích thước quả dài 30-45cm, quả màu xanh non có sọc trắng, lâu già. Chất lượng ăn giòn, thơm, ngọt.


Thời vụ: Quanh năm.


Thời gian thu hoạch: 40-48 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Giàn: rộng:2,5m; cao: 1.5-1.8m, cây cách cây 1.5m

Xuất xứ: Thái Lan


Đặc tính giống: Kích thước quả dài 30-45cm, quả màu xanh non có sọc trắng, lâu già. Chất lượng ăn giòn, thơm, ngọt.


Thời vụ: Quanh năm.


Thời gian thu hoạch: 40-48 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Giàn: rộng:2,5m; cao: 1.5-1.8m, cây cách cây 1.5m

lac lay88