Khổ qua F1 Sóc nâu GM-210 - giongmoi.com.vn

Khổ qua F1 Sóc nâu GM-210

10.00042.000

Xuất xứ: Thái Lan.


Đặc tính giống: Giống cho năng suất cao, cây phân nhánh mạnh, trái dài 18-20cm. Màu trắng thẫm, gai dài.


Thời vụ: Từ T10 Â.L – T1 Â.L năm sau; T4-T5 â.L.


Thời gian thu hoạch: 60 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Hàng x hàng: 1-1,2m; cây x cây(trên hàng): 0,35-0,4m.

Xuất xứ: Thái Lan.


Đặc tính giống: Giống cho năng suất cao, cây phân nhánh mạnh, trái dài 18-20cm. Màu trắng thẫm, gai dài.


Thời vụ: Từ T10 Â.L – T1 Â.L năm sau; T4-T5 â.L.


Thời gian thu hoạch: 60 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Hàng x hàng: 1-1,2m; cây x cây(trên hàng): 0,35-0,4m.

muop dang soc nau1