Húng quế cao sản - giongmoi.com.vn

Húng quế cao sản

8.000

Xuất xứ:Việt Nam

Đặc tính:Phân nhánh khỏe, rất thơm. Cây cao 30-45cm.

Mùa gieo: Quanh năm. Chính vụ: T1-T4 Â.L.

Thu hoạch: 30 ngày sau trồng.

Khoảng cách trồng: hàng x cây: 20 x 30cm.

Hết hàng

Xuất xứ:Việt Nam

Đặc tính:Phân nhánh khỏe, rất thơm. Cây cao 30-45cm.

Mùa gieo: Quanh năm. Chính vụ: T1-T4 Â.L.

Thu hoạch: 30 ngày sau trồng.

Khoảng cách trồng: hàng x cây: 20 x 30cm.