Dưa lưới F1 GM-157 - giongmoi.com.vn

Dưa lưới F1 GM-157

20.000158.000

Xuất xứ: Thái Lan
Đặc tính: trạng thái oval, màu xanh chuyển trắng vàng khi chín, độ ngọt 15-16 độ Brix, thơm mát. Trọng lượng 2-2,5kg.
Mùa gieo:Từ T7 Â.L- T10 Â.L; từ T1 Â.L-3 Â.L
Thu hoạch: 65-70 ngày sau trồng
Khoảng cách trồng:hàng đôi cách nhau 4- 4,5m. Cây trên hàng 60cm.
Xuất xứ: Thái Lan
Đặc tính: trạng thái oval, màu xanh chuyển trắng vàng khi chín, độ ngọt 15-16 độ Brix, thơm mát. Trọng lượng 2-2,5kg.
Mùa gieo:Từ T7 Â.L- T10 Â.L; từ T1 Â.L-3 Â.L
Thu hoạch: 65-70 ngày sau trồng
Khoảng cách trồng:hàng đôi cách nhau 4- 4,5m. Cây trên hàng 60cm.
 dua luoi2