Dưa lê F1 Tam Bảo - giongmoi.com.vn

Dưa lê F1 Tam Bảo

20.00053.000

Xuất xứ: Thái Lan.
Đặc tính: Sinh trưởng khỏe, sớm thu hoạch, năng suất cao. Quả có độ ngọt cao, chắc quả, dễ vận chuyển.
Mùa gieo: Vụ xuân: từ tháng 1 A.L – tháng 3 A.L, vụ thu: từ tháng 8 – tháng 9 A.L
Thu hoạch: 55-60 ngày sau gieo.
Khoảng cách trồng: hàng x cây: 1,3-1.5m/0,6m
Xuất xứ: Thái Lan.
Đặc tính: Sinh trưởng khỏe, sớm thu hoạch, năng suất cao. Quả có độ ngọt cao, chắc quả, dễ vận chuyển.
Mùa gieo: Vụ xuân: từ tháng 1 A.L – tháng 3 A.L, vụ thu: từ tháng 8 – tháng 9 A.L
Thu hoạch: 55-60 ngày sau gieo.
Khoảng cách trồng: hàng x cây: 1,3-1.5m/0,6m
tam bao1
tambao2
tambao3