Dưa hấu hắc mỹ nhân F1 GM-468 - giongmoi.com.vn

Dưa hấu hắc mỹ nhân F1 GM-468

200.000

dua hau 468

Tỷ lệ nảy mầm >= 85%

Độ sạch (pur) >= 99%

Độ ẩm ( hum) <= 8%

Xuất xứ (ori): Thái Lan

Tiêu chuẩn: TCCS-GM14/NK

Khối lượng tịnh: 20g

Đặc tính giống: Cây phát triển mạnh, khả năng kháng bệnh tốt. Thích hợp với các loại đất màu, đất đồi, đất ruộng. Quả dài cân đối, màu xanh sáng, có sọc đậm. Trọng lượng 3,5-5,5kg.

Thời vụ thích hợp: trồng quanh năm

Thời gian thu hoạch: 58-60 ngày sau trồng.

Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 4,5-5,0m, cây cách cây(trên hàng) 40-45cm

Lượng giống cần thiết: 20g/ sào Bắc bộ