Đậu cove bụi cao sản - giongmoi.com.vn

Đậu cove bụi cao sản

5.0008.000

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Cây to, kháng bệnh đốm lá, phân nhánh sớm và rất nhiều, chánh hữu hiệu, sai quả. Quả màu xanh nhạt, tròn, dài 18cm.


Thời vụ: Quanh năm. Chính vụ: xuân hè; thu đông.


Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Giàn: Hàng 25cm, cây 30cm.

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Cây to, kháng bệnh đốm lá, phân nhánh sớm và rất nhiều, chánh hữu hiệu, sai quả. Quả màu xanh nhạt, tròn, dài 18cm.


Thời vụ: Quanh năm. Chính vụ: xuân hè; thu đông.


Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Giàn: Hàng 25cm, cây 30cm.