Đậu bắp trái xanh F1 City Choice - giongmoi.com.vn

Đậu bắp trái xanh F1 City Choice

26.000

dau bap okra

Xuất xứ: Nhật Bản


Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt, cho trái sớm. Cây cao trên 1,2m. Trái màu xanh dài 16-18cm. Ngon ngọt, ít xơ.


Thời vụ: Quanh năm.


Thời gian thu hoạch: 48-55 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Hàng 80cm x cây 40-50cm