Đất hữu cơ - giongmoi.com.vn

Đất hữu cơ

30.000

Đất hữu cơ dùng để trồng rau trong thùng xốp, khay nhựa, vườn rau mini.

Thành phần: Đất màu, phân giun quế, tro , trấu cũ ; phân chuồng hoai mục, Phân vi sinh (Trichodemar)