Cần lá xanh mỡ GM 271 - giongmoi.com.vn

Cần lá xanh mỡ GM 271

10.00020.000

Xuất xứ: Pháp

Đặc tính giống: sinh trưởng khỏe, nở bụi to, kháng bệnh thối nhũn, vàng lùn, chịu mưa và nóng tốt. Thân và lá màu xanh mỡ. Mùi thơm hấp dẫn.

Thời vụ: trồng quanh năm.

Thời gian thu hoạch: 60-70 ngày sau trồng.

K.cách trồng: Hàng x cây 40x 25cm.

Lượng giống cần thiết: 1-1,2kg/ 100om2

Xuất xứ: Pháp

Đặc tính giống: sinh trưởng khỏe, nở bụi to, kháng bệnh thối nhũn, vàng lùn, chịu mưa và nóng tốt. Thân và lá màu xanh mỡ. Mùi thơm hấp dẫn.

Thời vụ: trồng quanh năm.

Thời gian thu hoạch: 60-70 ngày sau trồng.

K.cách trồng: Hàng x cây 40x 25cm.

Lượng giống cần thiết: 1-1,2kg/ 100om2