Cải xanh mỡ cao sản - giongmoi.com.vn

Cải xanh mỡ cao sản

5.0009.000

 

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt. Độ đồng đều cao, chậm trổ hoa, không phân nhánh, lá màu xanh mỡ, có vị hăng nồng ấm.


Thời vụ: Quanh năm.


Thời gian thu hoạch: 25-30 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Giàn: Hàng x hàng: 25cm, cây x cây: 20cm.

 

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt. Độ đồng đều cao, chậm trổ hoa, không phân nhánh, lá màu xanh mỡ, có vị hăng nồng ấm.


Thời vụ: Quanh năm.


Thời gian thu hoạch: 25-30 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Giàn: Hàng x hàng: 25cm, cây x cây: 20cm.

cai xanh mo (2)

cai xanh mo (3)