Cải thảo F1 GM-007 - giongmoi.com.vn

Cải thảo F1 GM-007

15.00039.000

Xuất xứ: Nhật Bản.


Đặc tính giống: Cuộn chặt, chịu nhiệt và kháng bệnh thối nhũn. Nặng bắp 1,5-2,0kg. Ăn giòn và ngọt. Thân và lá không có lông tơ.


Thời vụ: T7-T9 Â.L


Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau trồng.


Khoảng cách trồng: hàng x cây: 50-40cm.

Xuất xứ: Nhật Bản.


Đặc tính giống: Cuộn chặt, chịu nhiệt và kháng bệnh thối nhũn. Nặng bắp 1,5-2,0kg. Ăn giòn và ngọt. Thân và lá không có lông tơ.


Thời vụ: T7-T9 Â.L


Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau trồng.


Khoảng cách trồng: hàng x cây: 50-40cm.

cai thao1