Cải bẹ dưa GM-08 - giongmoi.com.vn

Cải bẹ dưa GM-08

5.00010.000

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt. Cây to có thể lên đến 2kg/cây. Cuốn chắc ở chính vụ.


Thời vụ: Quanh năm. Chính vụ: T10- T1 Â.L năm sau.


Thời gian thu hoạch: 40-45 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Giàn: Hàng x hàng: 30cm, cây x cây: 25cm.

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt. Cây to có thể lên đến 2kg/cây. Cuốn chắc ở chính vụ.


Thời vụ: Quanh năm. Chính vụ: T10- T1 Â.L năm sau.


Thời gian thu hoạch: 40-45 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Giàn: Hàng x hàng: 30cm, cây x cây: 25cm.