Cải củ F1 Mino - giongmoi.com.vn

Cải củ F1 Mino

32.000

cai cu mino

Đặc tính giống: Cải củ F1 nhập khẩu từ Nhật Bản, lá xẻ thùy, củ to dài, thịt chắc, năng suất.Chịu mưa và nóng tốt

nên có thể trồng vụ sớm. Củ đồng đều, vỏ mịn trắng sáng nên được thị trường rất ưa chuộng. Ăn giòn, ngọt.

Thu hoạch: 50-65 ngày sau gieo

Thời vụ: T5-T12 Â.lịch

Khoảng cách gieo: Hàng cách hàng 30cm (gieo 2 hạt /hốc sau tỉa bỏ để lại 1 cây)

Lượng hạt /sào BB: 80-100g