Cà tím dài F1 GM-414 - giongmoi.com.vn

Cà tím dài F1 GM-414

15.00039.000

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Kháng bệnh chết cành, héo xanh tốt, phân nhánh khỏe, sai hoa, nhiều quả, nhanh chín. Quả dài từ 20-25cm, vỏ tím, ruộc đặc, màu trắng, không xơ, cứng quả. Năng suất 1-1,5 tấn/ sào BB.


Thời vụ: Gieo từ tháng 12-tháng 4 năm sau.


Thời gian thu hoạch: 65-70 ngày sau trồng.


Khoảng cách trồng: luống hàng đôi: 1,2m x 0,6m.


Lượng giống cần thiết:15-17g/ sào BB.

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Kháng bệnh chết cành, héo xanh tốt, phân nhánh khỏe, sai hoa, nhiều quả, nhanh chín. Quả dài từ 20-25cm, vỏ tím, ruộc đặc, màu trắng, không xơ, cứng quả. Năng suất 1-1,5 tấn/ sào BB.


Thời vụ: Gieo từ tháng 12-tháng 4 năm sau.


Thời gian thu hoạch: 65-70 ngày sau trồng.


Khoảng cách trồng: luống hàng đôi: 1,2m x 0,6m.


Lượng giống cần thiết:15-17g/ sào BB.