Cà rốt Kuroda - giongmoi.com.vn

Cà rốt Kuroda

9.000

Xuất xứ: Nhật Bản.


Đặc tính giống: Năng suất cao, củ màu vàng cam, dài 18-20cm, đường kính củ: 5-7cm. Kháng bệnh tốt.


Thời vụ: Gieo hạt T9,T10 thu hoạch T12,T1 Â.L


Thời gian thu hoạch: 100-110 ngày sau gieo.


Khoảng cách trồng: luống hàng đôi: hàng cách hàng 20cm; cây cách cây trên hàng 12cm.


Lượng giống cần thiết:10-15g/1000m2.

Hết hàng

Xuất xứ: Nhật Bản.


Đặc tính giống: Năng suất cao, củ màu vàng cam, dài 18-20cm, đường kính củ: 5-7cm. Kháng bệnh tốt.


Thời vụ: Gieo hạt T9,T10 thu hoạch T12,T1 Â.L


Thời gian thu hoạch: 100-110 ngày sau gieo.


Khoảng cách trồng: luống hàng đôi: hàng cách hàng 20cm; cây cách cây trên hàng 12cm.


Lượng giống cần thiết:10-15g/1000m2.