Cà pháo xanh mơ OP - giongmoi.com.vn

Cà pháo xanh mơ OP

8.000

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Cây cao, tán rộng, sinh trưởng khỏe, kháng bệnh tốt, năng suất cao. Quả nhỏ hình cầu, màu xanh non rất đẹp và ngon mắt. Quả ít hạt, lâu già, ăn giòn, đậm đà, ít hăng nồng khi muối xổi và đặc biệt ngon khi muối chua.


Thời vụ: Gieo hạt từ tháng 8- tháng 2 năm sau(thời gian gieo hạt 20-25 ngày).


Thời gian thu hoạch: 90-100 ngày sau trồng.


Khoảng cách trồng: Hàng x cây: 70-80cm x 50cm (nên trồng nanh sấu).


Lượng giống cần thiết:20g/1000m2.

Hết hàng

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Cây cao, tán rộng, sinh trưởng khỏe, kháng bệnh tốt, năng suất cao. Quả nhỏ hình cầu, màu xanh non rất đẹp và ngon mắt. Quả ít hạt, lâu già, ăn giòn, đậm đà, ít hăng nồng khi muối xổi và đặc biệt ngon khi muối chua.


Thời vụ: Gieo hạt từ tháng 8- tháng 2 năm sau(thời gian gieo hạt 20-25 ngày).


Thời gian thu hoạch: 90-100 ngày sau trồng.


Khoảng cách trồng: Hàng x cây: 70-80cm x 50cm (nên trồng nanh sấu).


Lượng giống cần thiết:20g/1000m2.