Cà pháo trắng giòn F1 GM-075 - giongmoi.com.vn

Cà pháo trắng giòn F1 GM-075

20.000

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Cây khỏe, kháng bệnh héo xanh virut rất tốt, sai quả, thu hoạch tâp trung, năng suất 2-4kg/cây. Quả có vỏ trắng, ăn rất giòn, chịu vận chuyển xa.


Thời vụ: Từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau.


Thời gian thu hoạch: 65-70 ngày sau trồng.


Khoảng cách trồng: luống hàng đôi: hàng cách hàng 80-100cm; cây cách cây trên hàng 50-60cm.


Lượng giống cần thiết:10-15g/sào BB.

Hết hàng

Xuất xứ: Việt Nam.


Đặc tính giống: Cây khỏe, kháng bệnh héo xanh virut rất tốt, sai quả, thu hoạch tâp trung, năng suất 2-4kg/cây. Quả có vỏ trắng, ăn rất giòn, chịu vận chuyển xa.


Thời vụ: Từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau.


Thời gian thu hoạch: 65-70 ngày sau trồng.


Khoảng cách trồng: luống hàng đôi: hàng cách hàng 80-100cm; cây cách cây trên hàng 50-60cm.


Lượng giống cần thiết:10-15g/sào BB.