Cà chua F1 Nóng- Lạnh - giongmoi.com.vn

Cà chua F1 Nóng- Lạnh

30.000139.000

Xuất xứ: Pháp.


Đặc tính giống: Sinh trưởng hữu hạn, chịu lạnh và nóng rất tốt. Lai tạo theo hướng kháng bệnh héo rũ xanh và xoăn lá. Trái đỏ tươi, thịt dày , rắn chắc, trái tròn dẹt, trọng lượng 90-180g/trái.


Thời vụ: Từ tháng 7 – tháng 5 Â.L năm sau.


Thời gian thu hoạch: 65-70 ngày sau trồng.


K.cách trồng(hàng đôi): Hàng x hàng: 120cm, cây x cây: 55-60cm; mật độ 900 cây/ sào BB


Lượng giống cần thiết: 5g/ sào BB.

Xuất xứ: Pháp.


Đặc tính giống: Sinh trưởng hữu hạn, chịu lạnh và nóng rất tốt. Lai tạo theo hướng kháng bệnh héo rũ xanh và xoăn lá. Trái đỏ tươi, thịt dày , rắn chắc, trái tròn dẹt, trọng lượng 90-180g/trái.


Thời vụ: Từ tháng 7 – tháng 5 Â.L năm sau.


Thời gian thu hoạch: 65-70 ngày sau trồng.


K.cách trồng(hàng đôi): Hàng x hàng: 120cm, cây x cây: 55-60cm; mật độ 900 cây/ sào BB


Lượng giống cần thiết: 5g/ sào BB.