Bí xanh GM-4300 - giongmoi.com.vn

Bí xanh GM-4300

6.00014.000

Xuất xứ: Việt Nam


Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt, trái xanh đậm, dài 50-70cm, cơm xanh mềm, ít hạt. Trọng lượng2,5-3,5kg/trái. Năng suất cao.


Thời vụ: Quanh năm.


Thời gian thu hoạch: 68-75 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Giàn: hàng x cây:60-45cm

Bò: hàng x cây: 2 x 0,5m

Xuất xứ: Việt Nam


Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt, trái xanh đậm, dài 50-70cm, cơm xanh mềm, ít hạt. Trọng lượng2,5-3,5kg/trái. Năng suất cao.


Thời vụ: Quanh năm.


Thời gian thu hoạch: 68-75 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Giàn: hàng x cây:60-45cm

Bò: hàng x cây: 2 x 0,5m

IMG_2852

Kỹ thuật trồng bí xanh

1. THỜI VỤ
Thời vụ có hai vụ gieo trồng chính
– Vụ thu: Gieo 20/8 – 5/10
– Vụ đông xuân: Gieo 1/12 – 15/2
2. LÀM ĐẤT
Nếu làm dàn nên trồng luống rộng: 1,5 – 2,0m, khoảng cách trồng 40 – 50 x80 cm, cây cách cây 40 – 50 cm và hàng cách hàng 80cm. Nếu không làm dàn (cây bò trên mặt luống) nên luống rộng trên 3,5m, trồng 2 hàng giữa luống, khoảng cách trồng cây x cây = 40 – 50 cm, hàng trồng cách mép luống 15 – 20cm vì vậy hàng x hàng 2,5 – 3m.
Chú ý nếu trồng bí bò cần có rơm, rạ… phủ mặt luống cho bí bò và đỡ quả.
3. PHÂN BÓN:
Phân chuồng cần: 800 – 1000kg/sào.
Đạm Urê: 10 – 12 kg/sào.
Lân Super: 15 – 18 kg/sào.
Kali: 10 – 12 kg/sào.
Bón lót: Toàn bộ phân chuồng + Lân + 1/4 Kali +1/4 Đạm.
Thúc lần 1: Khi cây bắt đầu leo hoặc ngả ngọn bò ( Sau khi cây mọc 30 – 40 ngày ). Bón 1/4 Kali +1/4 Đạm.
Thúc lần 2: Sau khi cây ra quả rộ, bón 1/3 Kali + 1/3 Đạm.
Số phân còn lại hòa với nước phân chuồng loãng dùng để tưới khi thấy cây sinh trưởng, phát triển kém.
4. CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC KHÁC:
Vun lần 1 kết hợp với bón thúc khi cây 30 – 40 ngày, vun lần 2 kết hợp với bón thúc khi cây ra hoa rộ (55 – 65 ngày sau trồng). Bí xanh ra nhiều nhánh, mỗi cây cần để 1 – 2 nhánh, mỗi nhánh cho đậu 1 – 2 quả, sau khi quả đậu 5 – 10 ngày có thể định quả sao cho mỗi gốc cây chỉ để 1 – 2 quả.
Nếu để bí bò, khi cây dài 60 – 70 cm, dùng dây nilon gìm dây khỏi gió lật và tạo điều kiện ra dễ phụ ( bất định) tăng khả năng hút chất dinh dưỡng cho cây.
5. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH:
Bí xanh ít phải phun thuốc, khi cây có 2 – 10 lá lục này cây non, mềm thường bị sâu xanh, rệp phá hoại. Dùng Ofatox 0,1 % hoặc dùng Oncol 20EC phun cho cây. Cây bị bệnh sương mai dùng Kasuzan, Zineb 80 WP, bệnh phấn trắng dùng Bavistyl nồng độ 0,25 % phun cho cây.
* Nên sử dụng phân bón & kháng sinh qua lá ALPHA GREEN sẽ giúp cho cây kháng bệnh tốt hơn, năng suất và chất lượng sản phẩm nâng cao.
6. THU HOẠCH:
Bí xanh rất dễ tiêu thụ. Khi quả 50 – 60 ngày tuổi trở đi có thể thu làm bí rau rất tốt. Nếu tiêu thụ bí già hoặc để bảo quản thì khi quả xuất hiện phân trắng, cắt vào buổi sáng, để cả cuống, xếp cẩn thận nơi thoáng mát có thể bảo quản quả 1 – 2 tháng.