Bí sặt Wax Vinabisa - giongmoi.com.vn

Bí sặt Wax Vinabisa

59.000

Xuất xứ: Việt Nam


Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt, trái xanh đậm, dài 50-70cm, cơm xanh mềm, ít hạt. Trọng lượng 2,5-3,5kg/trái. Năng suất cao.


Thời vụ: Quanh năm.


Thời gian thu hoạch: 68-75 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Giàn: hàng x cây: 60-45cm

Bò: hàng x cây: 2 x 0,5m

Xuất xứ: Việt Nam


Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt, trái xanh đậm, dài 50-70cm, cơm xanh mềm, ít hạt. Trọng lượng 2,5-3,5kg/trái. Năng suất cao.


Thời vụ: Quanh năm.


Thời gian thu hoạch: 68-75 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Giàn: hàng x cây: 60-45cm

Bò: hàng x cây: 2 x 0,5m

IMG_2852