Bí đỏ F1 Quý phi - giongmoi.com.vn

Bí đỏ F1 Quý phi

8.00024.000

Xuất xứ: Thái LAn.


Đặc tính giống: Cây phát triển khỏe, hoa cái nhiều. Trái tròn dẹt, vỏ màu xanh đậm khi còn non, vàng khi tría già. Ruột vàng cam, ngọt và dẻo.


Thời vụ: T9-T1 Â.L năm sau.


Thời gian thu hoạch: 85-90 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Hàng cách hàng 5m; cây cách cây (trên hàng): 0,5m.

Xuất xứ: Thái LAn.


Đặc tính giống: Cây phát triển khỏe, hoa cái nhiều. Trái tròn dẹt, vỏ màu xanh đậm khi còn non, vàng khi tría già. Ruột vàng cam, ngọt và dẻo.


Thời vụ: T9-T1 Â.L năm sau.


Thời gian thu hoạch: 85-90 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Hàng cách hàng 5m; cây cách cây (trên hàng): 0,5m.