Bí đỏ củ lạc GM-224 - giongmoi.com.vn

Bí đỏ củ lạc GM-224

10.00034.000

Xuất xứ: Việt Nam


Đặc tính giống: Kháng bệnh héo xanh, héo vàng lá tốt, sớm ra hoa cái, dễ đậu quả. Trọng lượng quả: 0,8-1,2kg. Quả ngọt, dẻo, thơm.


Thời vụ: uanh năm, trừ T11-T1 Â.L; T5-T6 Â.L.


Thời gian thu hoạch: 85-100 ngày sau gieo.


K.cách trồng: Hàng x cây:6 x 0,5.

Xuất xứ: Việt Nam


Đặc tính giống: Kháng bệnh héo xanh, héo vàng lá tốt, sớm ra hoa cái, dễ đậu quả. Trọng lượng quả: 0,8-1,2kg. Quả ngọt, dẻo, thơm.


Thời vụ: uanh năm, trừ T11-T1 Â.L; T5-T6 Â.L.


Thời gian thu hoạch: 85-100 ngày sau gieo.


K.cách trồng: Hàng x cây:6 x 0,5.

bi do cu lac