Bí đỏ củ lạc GM-221 - giongmoi.com.vn

Bí đỏ củ lạc GM-221

8.00033.000

Xuất xứ: Việt Nam


Đặc tính giống: Kháng bệnh héo xanh, héo vàng lá tốt, sớm ra hoa cái, dễ đậu quả. Trọng lượng quả: 0,8-1,2kg. Quả ngọt, dẻo, thơm.


Thời vụ: Quanh năm, trừ T11-T1 Â.L; T5-T6 Â.L.


Thời gian thu hoạch: 85-100 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Hàng x cây: 6 x 0,5m.

Xuất xứ: Việt Nam


Đặc tính giống: Kháng bệnh héo xanh, héo vàng lá tốt, sớm ra hoa cái, dễ đậu quả. Trọng lượng quả: 0,8-1,2kg. Quả ngọt, dẻo, thơm.


Thời vụ: Quanh năm, trừ T11-T1 Â.L; T5-T6 Â.L.


Thời gian thu hoạch: 85-100 ngày sau trồng.


K.cách trồng: Hàng x cây: 6 x 0,5m.

bi cu lac 221