Kỹ thuật trồng rau muống

  1. Kỹ thuật trồng
  • Làm đất, bón phân, gieo hạt:

Thường làm luống rộng 1,2 – 1,5m. Phân bón lót cho 1 ha cần như sau:

+ Phân chuồng: 15 – 20 tấn

+ Phân lân: 150 – 180kg

+ Phân kali: 40 – 60kg

Các loại phân trộn lẫn nhau rồi rải đều trên luống hay vãi theo rạch khi làm đất.

  • Thời vụ: gieo hạt từ tháng 2 – tháng 8 âm lịch .

Gieo vãi trên luống hay rải theo rạch. Lượng hạt gieo cho 1ha từ 45 – 50kg (1,8 – 2kg/sào). Nếu gieo hàng thì hàng nọ cách hàng kia 15cm. Nếu gieo vãi thì sau khi rắc hạt xong, dùng cào trang hạt, cào qua để hạt rau lẫn vào đất, hút được ẩm dễ dàng; phủ rạ rồi giữ ẩm cho đất.

  • Chăm sóc, tỉa, trồng, thu hoạch.

Khi rau cao 2 – 3cm thì dùng đất nhỏ vụn phủ gốc một lớp mỏng để giữ  cây con không bị đổ và ra rễ ở đốt trên cho cây bám chắc vào đất, hút được nhiều chất dinh dưỡng, bốc nhanh. Khi cây có 4 – 5 lá thật thì tỉa để cấy. Nhổ tỉa để chừa lại cây cách cây 10cm, hàng cách hàng 12cm (10 x 12cm)

Có thể cấy ở ruộng có nước hoặc trồng cạn. Nếu cấy ở ruộng nước thì cấy với khoảng cách 20 x 15cm; còn trồng cạn với khoảng cách 20 x 20cm, mỗi khóm cấy 3 – 4 cây.

Cấy được 10 – 15 ngày thì bón thúc. Còn ở ruộng liền chân thì sau khi nhổ tỉa cũng bón thúc. Có thể dùng phân lợn ngâm để thúc hoặc dùng phân đạm để thúc; 4 – 5 ngày một lần; lượng đạm để thúc cho 1 ha trong 1 lứa từ 35 – 40kg urê. Cần giữ ẩm thường xuyên cho đất rau.

Sau khi cấy 45 – 50 ngày thì thu hoạch. Khi hái chú ý hái sát gốc. Nếu chăm sóc tốt chỉ 20 – 25 ngày được thu hoạch một lần.  Năng suất toàn bộ có thể đạt 70 – 80 tấn/ha (2,5 – 3 tạ/sào).

  1. Sâu bệnh hại rau muống.

Rau muống ít gặp bệnh hại mà thường bị các loại sâu hại như sâu khoang, sâu ba ba tập trung phá rất nặng từ tháng 3 trở đi.

Các biện pháp phòng trừ:

  • Tháo nước vào ruộng rồi lùa vịt vào, vịt sẽ bắthết các loại sâu hại này rất nhanh.
  • Dùng nứa đập cho sau rới xuống nước, sau đó rắc vôi bột và mồ hóng vừa diệt được sâu vưa làm cho rau phục hồi nhanh.
  • Dùng các loại đipterêc, Trebon, Sherpa, pastac v.v… pha loãng như dùng cho các loại rau ăn lá ngắn ngày khác để diệt trừ sâu hại.

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!