Kỹ thuật trồng rau đay

Thuộc họ: Đay – Tiliaceae

  1. Kỹ thuật gieo trồng
  2. Thời vụ, làm đất, bón phân, gieo trồng: hạt đay nhỏ, gieo từ tháng 3 đến tháng 7; 1 hecta cần gieo 15 – 18kg hạt giống. Gieo vãi hoặc gieo hàng, hàng nọ cách hàng kia 20cm. Bón lót mỗi ha 12 – 15 tấn phân chuồng tốt với 120 – 150 kg lân và kali ( 4 – 5 tạ phân chuồng và 4 – 5kg lân và kali/sào). Lên luống rộng 0,90m, cao 20 – 30cm.
  3. Chăm sóc, thu hoạch: gieo xong tưới giữ ẩm, khi mọc được 2 – 3 lá thật tưới phân chuồng, phân đạm pha loãng. Cứ 8 – 10 ngày thúc một lần. Rau đay rất sợ bị úng ngập, nhưng không chịu được hạn, nên phải tưới giữ ẩm luôn.

Khi cây cao 10 – 15 cm thì nhổ tỉa, để lại cây nọ cách cây kia 20cm. Sau khi gieo hạt được 50 – 60 ngày thì nhổ tỉa để ăn hoặc cắt hớt  những cây để lại bó thành từng bó nhỏ, mỏng để bán. Khi cây lớn thì nhổ tỉa lần nữa để lại khoảng các giữa các cây và các hàng là 30 x 40 cm, hoặc 40 x 40 cm. Thúc phân sau 1 – 2 lứa thu hoạch. Gieo một lần có thể ăn hết vụ.

Sâu hại rau đay chủ yếu là sâu ăn lá nên có thể dùng các loại thuốc Sherpa, điterêc, pastac v.v…

Bệnh hại thì có bệnh thán thư trên cây khi còn non và bệnh chết cây do úng nước. Phòng trừ bằng các xử lý hạt giống bằng nước nóng hoặc thuốc, không để ứ đọng nước và khi làm đất rắc vôi bột trên luống.

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!